Quis custodiet ipsos custodes? Kdo střeží ty, kdož střeží nás?

Červen 2018

Ruce pryč od této knihy

27. června 2018 v 10:38 Čtu

Kniha německého autora se zabývá záhadnými přírodními jevy a rolí "tajných společenstev" ve světě. Máte-li pocit, že se světem, v němž žijeme, není něco v pořádku, zajímáte se o jeho poslední tajemství a toužíte se to dozvědět přímo od života - je to VAŠE kniha!