Quis custodiet ipsos custodes? Kdo střeží ty, kdož střeží nás?

Drabble

 
 

Reklama